הרב אלי רייף - על הגיור

הדפסת המאמר

הרב אלי רייף, רב קהילה, מודיעין

על הגיור – הרב רבינוביץ

ופעם כשיצאנו מבית הדין לגיור אמר הרב סתיו: זה לא ייאמן, הרי הרב רבינוביץ במעמדו ובגילו המופלג כבר היה יכול לנוח על זרי הדפנה – ללמוד בנחת ולזכות בהכרה מכולם. במקום זה הוא החליט לעמוד בראש החץ של הפולמוס על הגיור ולהקים את בתי הדין העצמאיים, לעמוד מול הממסד ומול רבנים אחרים, לספוג התקפות, לכתת רגליו ולטרוח ולבוא לבתי הדין בעצמו לגייר ילדים. הרי הוא גם מסכן את מפעל חייו שמא יהיה מי שבשל כך יחרים אותו ואת ספריו. והוא לא עושה שום חשבון. זה באמת אדם גדול ויוצא דופן. וזה גם אומר הרבה עד כמה הנושא הזה בנפשו.

לקראת שבועות יעלו פוסטים התומכים במיזם 'גיור כהלכה' שהרב עמד בראשו.

הרב זצ"ל עסק בכך שנים רבות עוד לפני הקמת בתי הדין לגיור של גיור כהלכה. הייתה לו זיקה מיוחדת ליהדות רוסיה עוד משנות השבעים מביקורו מעבר למסך הברזל ופגישתו עם מסורבי העליה שם. הוא סיפר סיפורים מהביקור כגון כיצד יהודי נתן לו מטבעות כדי שיקנה עבורו חתיכת קרקע בארץ ישראל ויהודי אחר ביקש שיסביר לו מה כתוב על דף הגמרא.

בבסיס עמדתו היתה מונחת ההבחנה בין הגיור בשעה שישראל היו בגלות לבין הגיור בשעה שישראל בארצו. כמו בתחומים אחרים גם כאן הוא סבר שהעמדה ההלכתית צריכה להתמודד ולהתייחס לתמורה ההיסטורית ומשמעותה ויש לקבוע את ההלכה בהתאם.

"עמך עמי וא-להיך א-להי" – וכך אמר הרב בראיון: "אלה שבחרו להגיע ארצה ולבנות את חייהם כאן, לשרת בצבא ולדבר עברית, הם רוצים להיות יהודים. ואם המצב הנוכחי ימשך, בעוד 10 שנים זה עלול להרוס את עם ישראל. נהיה פה שני עמים והרבנות צריכה להבין את הבעיה הזאת…הדבר יוביל גם לקשרי נישואים עם יהודים, ואז מה יהיה? …הנזק הולך וגדל כל הזמן. נראה לי זה האיום הכי גדול על זהותה היהודית של מדינת ישראל".

יותר מכל הפליא את הרב הניסיון לכפות מדיניות הלכתית אחת על כולם, דבר החורג מהמסורת ההלכתית, וכך כתב: "ברור שאין מקום לחוקק חוק או לקבוע נוהל שכל הגיורים צריכים להיות כפופים לסמכות הלכתית מרכזית אחת. מעולם לא היה דבר כזה בישראל, וקביעה זו עלולה לעקור את הגרות… לאורך כל הדורות כל בית דין היה רשאי לגייר, ואפילו בימי הסנהדרין! בתקופת הלל ושמאי מצאנו ששמאי דחה כמה גרים ואילו הלל גייר אותם" (מסילות בלבבם עמ' 288). פעמים רבות אמר לי: איני מצליח להבין אותם, מילא שהם מתנגדים זה דבר לגיטימי ואני יכול עוד להבין, אבל זה שהם לא נותנים לאחרים לגייר, הרי ממש נגד ההלכה, והרי הם יודעים את ההלכה…

עמדה דומה הביע גם הרב חיים דוד הלוי שנים רבות קודם בשנת תשל"ב (במאמרו המאלף ב'שבילין' – בטאון חבר הרבנים, גליון כז-כח, עמ' עב, ובקיצור בשו"ת עשה לך רב ח"א סי' כג): "והלא גם רות המואביה נמשכה לעם ישראל מתוך אהבת חמותה בעיקר, כאמור "ורות דבקה בה", והדגישה זאת באמרה "עמך עמי ואלקיך אלקי", תלתה הכל בעמה ואלקיה של נעמי, ולא באהבת אלקי ישראל סתם".

כדרכו הרב רבינוביץ גם סלל פיתרון הלכתי יצירתי (שגם החולקים עליו התקשו לחלוק על יסודו ההלכתי) והוא גיור הקטנים שאינו דורש קבלת מצוות.

כשנשאל בראיון: "קנית לך מעמד מכובד ושם טוב, כעת אתה נכנס למאבק חזיתי שייתכן ויימשך זמן. אין תחושות קשות?"

השיב: "החובה שלנו היא לדאוג לדין, לא למעמד שלי", ואז הוסיף: "וגם לא למעמד של הרבנות הראשית. המעמד שלה לא יכול לתרץ עמדה שהיא ממש נגד התורה".

#ואהבתם_את_הגר

פנייה מהירה

פנייה מהירה

לחץ כדי לסגור חלונית טופס צור קשר מהיר